Markhot Ferenc Oktatókórház
és Rendelőintézet

Közérdekű adatok közzétételi listája

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Alapító okirata


A 2005. évi XC törvény alapján.

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok: itt olvasható

Szervezeti struktúra

Az intézmény vezetői: itt olvasható

Az intézmény által alapított lapok : Ezzel jelenleg nem rendelkezünk.

Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Irányító szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(1054 Budapest, Akadémia u. 3.)

Középirányító szerve:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Képviselő: dr. Németh László főigazgató
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32.
Telefon: (+361) 356-1522
Telefax: (+361) 375-7253
Weblapcím: www.aeek.huTevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az intézmény feladatát, hatáskörét alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

Fekvőbeteg-osztályok: itt olvasható

Járóbeteg-ellátás: itt olvasható

Az ellátások igénybevételének rendje:

Térítésköteles ellátások:

Az intézmény hivatalos kiadványai: Ezzel jelenleg nem rendelkezünk.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája:
    Belső ellenőrzés: itt olvasható

    Külső ellenőrzések: Jelenleg nem áll rendelkezésre publikus adat.

Adatvédelmi felelős neve, elérhetősége: Ambrus Henriett, 36/411-444/2587

Jogszabályon alapuló statisztikák

Gazdálkodási adatok

2017. éves költségvetés: itt olvasható

2016. éves költségvetés: itt olvasható

2015. éves költségvetés: itt olvasható

2016. éves költségvetési beszámoló: itt olvasható

2015. éves költségvetési beszámoló: itt olvasható

2014. éves költségvetési beszámoló: itt olvasható

Működési és fejlesztési célra adott támogatások: Jelenleg nincs.

Közbeszerzési szerződések: itt olvasható

Markhot Ferenc Oktatókórház

és Rendelőintézet

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.